Eğitim ve Sertifikalar

Özdeş Hukuk ve Danışmanlık | Av. Mustafa Emre Özdeş

Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları (2012-Adana Barosu)
> CMK Meslek İçi Eğitim Programı (2013-Adana Barosu)
> Ceza Uygulamalarında Uzlaştırmacılık (2015-Adana Barosu)
> Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye (2014-Adana Barosu)
> Yargıtay Kararları Işığında HMK Uygulamaları (2014-Adana Barosu)
> Ticaret Hukuku Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler Semineri (2012-Adana Barosu)
> Tüketici Hukuku ve 4077 Sayılı Yasanın Uygulanması Semineri (2012-Adana Barosu)
> Avukatlar İçin Mülteciler, İnsan Hakları Usulleri ve Uluslararası Özel Hukuk Çalıştayı (2015-Adana Barosu)
> Aile Hukuku ve Mal Rejimleri Semineri (2016-Adana Barosu)