Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir ?

Anlaşmalı Boşanma Davası ve şartları :

Resmi olarak evli sayılan kişiler, evlilik birliği süresi 1 tam yıl dolmadan anlaşmalı olarak boşanamazlar. Bu süre dolmadan boşanmak isteyen taraflar çekişmeli boşanma davası açmak suretiyle boşanmak isteyebilirler. Anlaşmalı boşanma davasını, 4721 sayılı Yasa 166/2 de tarafların birlikte başvurmaları kaydıyla ya da bir eşin diğer eşin boşanma davasını kabul etmesi şartıyla evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılacağı hususunu kabul etmiştir. Bu boşanma şeklinde taraflar hakimin belirleyeceği gün ve zamanda gelerek hakim karşısında boşanma iradelerini açıkça ve serbestçe ortaya koymalı, boşanmanın mali durumu ve var ise çocukların durumu hakkında taraflarca kabul edilen anlaşmayı da uygun bulmalıdır. Bu yönde tarafların anlaştığına yönelik bir protokol mahkemeye ibraz edilebilir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki hakim, tarafların ve müşterek çocukların ortak menfaatlerine uygun olarak bu anlaşma tutanağında uygun değişikler yapabilir. Uygulamada çok kısa sürede sonuçlanması nedeniyle bu boşanma şekli genelde tercih edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir