Boşanma Davası

Evlilik Birliğinin Sona Ermesi ( Boşanma Davası) : 

Evlilik Birliğinin Sona Ermesi yani Boşanma, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 161 – 184 maddeleri arasında düzenlenen ve yasaya göre evli  sayılan kişilerin ayrılmalarıyla neticelenen, nafaka, velayet, mal rejimi, tazminat gibi sonuçlara yol açabilen bir hukuki işlemdir.

Boşanma Davası Türleri:

Hukuk sistemimizde boşanma davaları Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma davaları olarak ikili bir ayrıma tabi tutulmaktadır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Boşanma Davası, evli olan çiftlerden her biri ayrı ayrı veya birlikte mahkemeye verilecek bir dilekçe ile gerekli harç ve masraf avanslarını yatırmak suretiyle eşine boşanma davası açabilmektedir. Bu davayı eşlerden her biri kendisi açabileceği gibi vekil sıfatıyla bir avukattan profesyonel yardım da alabilir.

Boşanma Davası Nerede Açılır ?

Türk Medeni Kanunumuzun 168. maddesinde ( Yetkili Mahkeme ) Boşanma ve ayrılık Davaları, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir

Boşanma Davası Hangi Mahkemede açılır ?

Evlilik Birliğini sona erdirmek maksadıyla başlatılacak olan boşanma davalarında, 4787 sayılı “Aile Mahkemelerinin Kuruluş görev ve yargılama usullerine dair kanun” gereği aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan AİLE MAHKEMELERİ görevlidir. Ancak ilgili Yargı yerinde Aile Mahkemelerinin Bulunmaması halinde ASLİYE HUKUK Mahkemeleri bu görevi yürütmektedir.

Boşanma Davası ne kadar sürer ?

Bu dava mahkemece niteliği gereği yazılı yargılama usulüne göre görülmekte ve karara bağlanmaktadır. Davacının dava dilekçesi ile yargılama başladığından, bu dava dilekçesi ve ilgili mahkemenin ön inceleme tensip zaptı davalıya tebliğ olur. Taraflar bu aşamadan sonra isterlerse iki haftalık süreler içinde, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi verme hakkına sahiptirler. Davanın açıldığı yetkili mahkemenin dava ve dosya yoğunluğu, dilekçelerin karşılıklı verilip tebliğ edilmesi, delillerin toplanması, Adli Tatil süreleri  de dikkate alınarak, bir boşanma davasının karara bağlanması ortalama  8 – 12 ayı bulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir