Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir ?

Anlaşmalı Boşanma Davası ve şartları :

Resmi olarak evli sayılan kişiler, evlilik birliği süresi 1 tam yıl dolmadan anlaşmalı olarak boşanamazlar. Bu süre dolmadan boşanmak isteyen taraflar çekişmeli boşanma davası açmak suretiyle boşanmak isteyebilirler. Anlaşmalı boşanma davasını, 4721 sayılı Yasa 166/2 de tarafların birlikte başvurmaları kaydıyla ya da bir eşin diğer eşin boşanma davasını kabul etmesi şartıyla evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılacağı hususunu kabul etmiştir. Bu boşanma şeklinde taraflar hakimin belirleyeceği gün ve zamanda gelerek hakim karşısında boşanma iradelerini açıkça ve serbestçe ortaya koymalı, boşanmanın mali durumu ve var ise çocukların durumu hakkında taraflarca kabul edilen anlaşmayı da uygun bulmalıdır. Bu yönde tarafların anlaştığına yönelik bir protokol mahkemeye ibraz edilebilir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki hakim, tarafların ve müşterek çocukların ortak menfaatlerine uygun olarak bu anlaşma tutanağında uygun değişikler yapabilir. Uygulamada çok kısa sürede sonuçlanması nedeniyle bu boşanma şekli genelde tercih edilmektedir.

Boşanma Nedenleri

Boşanma Nedenleri:

4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 161 – 166 maddeleri arasında düzenlenen Boşanma nedenleri kanunda;

  • Zina
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  • Terk
  • Akıl Hastalığı
  • Evlilik Birliğinin Sarsılması

olarak sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Sayılan bu nedenler ileri sürülerek boşanma davası başlatılabilmektedir.

Uygulamada Aldatma, tarafların birbirlerine yönelik haksız fiil içeren eylemleri (Hakaret, Tehdit, Aşağılama, Darp, müessir fiil v.b.) Şiddetli geçimsizlik gibi sebeplerin varlığı halinde Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsıldığı olgusu kabul görmektedir.

Boşanma Davası

Evlilik Birliğinin Sona Ermesi ( Boşanma Davası) : 

Evlilik Birliğinin Sona Ermesi yani Boşanma, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 161 – 184 maddeleri arasında düzenlenen ve yasaya göre evli  sayılan kişilerin ayrılmalarıyla neticelenen, nafaka, velayet, mal rejimi, tazminat gibi sonuçlara yol açabilen bir hukuki işlemdir.

Boşanma Davası Türleri:

Hukuk sistemimizde boşanma davaları Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma davaları olarak ikili bir ayrıma tabi tutulmaktadır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Boşanma Davası, evli olan çiftlerden her biri ayrı ayrı veya birlikte mahkemeye verilecek bir dilekçe ile gerekli harç ve masraf avanslarını yatırmak suretiyle eşine boşanma davası açabilmektedir. Bu davayı eşlerden her biri kendisi açabileceği gibi vekil sıfatıyla bir avukattan profesyonel yardım da alabilir.

Boşanma Davası Nerede Açılır ?

Türk Medeni Kanunumuzun 168. maddesinde ( Yetkili Mahkeme ) Boşanma ve ayrılık Davaları, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir

Boşanma Davası Hangi Mahkemede açılır ?

Evlilik Birliğini sona erdirmek maksadıyla başlatılacak olan boşanma davalarında, 4787 sayılı “Aile Mahkemelerinin Kuruluş görev ve yargılama usullerine dair kanun” gereği aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan AİLE MAHKEMELERİ görevlidir. Ancak ilgili Yargı yerinde Aile Mahkemelerinin Bulunmaması halinde ASLİYE HUKUK Mahkemeleri bu görevi yürütmektedir.

Boşanma Davası ne kadar sürer ?

Bu dava mahkemece niteliği gereği yazılı yargılama usulüne göre görülmekte ve karara bağlanmaktadır. Davacının dava dilekçesi ile yargılama başladığından, bu dava dilekçesi ve ilgili mahkemenin ön inceleme tensip zaptı davalıya tebliğ olur. Taraflar bu aşamadan sonra isterlerse iki haftalık süreler içinde, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi verme hakkına sahiptirler. Davanın açıldığı yetkili mahkemenin dava ve dosya yoğunluğu, dilekçelerin karşılıklı verilip tebliğ edilmesi, delillerin toplanması, Adli Tatil süreleri  de dikkate alınarak, bir boşanma davasının karara bağlanması ortalama  8 – 12 ayı bulmaktadır.